loading
AstroLabs
BLOG

Newsletter Segmentation: Τι είναι και πως βοηθά στη στρατηγική μας

Χρόνος ανάγνωσης ~5 '

Πόσο σημαντικό είναι το Newsletter Segmentation, στην Email Marketing στρατηγική μας;

Ένα σημαντικό όπλο στο κομμάτι του email marketing, αποτελεί το newsletter segmentation. Πιο συγκεκριμένα με τον όρο segmentation, εννοούμε την  διαίρεση των εγγεγραμμένων χρηστών newsletter σε μικρότερα τμήματα με βάση καθορισμένα κριτήρια.


Με την τμηματοποίηση της λίστας newsletter, έχουμε τη δυνατότητα να διαχωρίσουμε τους χρήστες με βάση τα ενδιαφέροντα τους και να εξατομικεύσουμε το περιεχόμενο του newsletter που λαμβάνουν.


Το newsletter segmentation συντελεί στη  δημιουργία μιας ισχυρής στρατηγικής μάρκετινγκ, με την αύξηση του email engagement και την προσέλκυση των κατάλληλων πελατών.


Αναπτύσσει την digital παρουσία μας, με καλύτερα στοχοθετημένες δράσεις μέσω της βαθύτερης κατανόησης των αναγκών και των προτιμήσεων του κοινού μας.


Το ελλιπές segmentation  λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη του brand μας και αυτό οφείλεται κυρίως στην μη ουσιαστική κατανόηση των αναγκών του εκάστοτε εγγεγραμμένου χρήστη, επομένως και στην αναποτελεσματική στόχευση του.

Άρα είναι μεγάλο λάθος, στον τομέα του email marketing, να συμπεριφερόμαστε σε κάθε έναν εγγεγραμμένο χρήστη με τον ίδιο τρόπο.

Όσο μεγαλύτερη είναι η email λίστα μας, τόσο περισσότερες δυνατότητες τμηματοποίησης έχουμε, δίνοντας μας την ευκαιρία, να την κατατμήσουμε σε ενεργούς και ανενεργούς χρήστες και να τους διαχωρίσουμε με βάση τα ενδιαφέροντα τους.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα user data από την πλατφόρμα Mailchimp, οι τμηματοποιημένες καμπάνιες λαμβάνουν 14,37% περισσότερα ανοίγματα και 64,78% περισσότερα κλικ από τις μη τμηματοποιημένες καμπάνιες.

Γιατί δεν πρέπει λοιπόν να συμπεριφερόμαστε σε κάθε εγγεγραμμένο χρήστη με τον ίδιο τρόπο;

Όπως σε ένα κατάστημα λιανικής η εξυπηρέτηση κάθε πελάτη διαφοροποιείται αναλόγως των αναγκών του, έτσι αντίστοιχα κάθε παραλήπτης του newsletter πρέπει να λαμβάνει εξειδικευμένο περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα του.


Η διαφοροποίηση αυτή οφείλεται στο γεγονός πως κάθε πελάτης,  έχει διαφορετικές ανάγκες και λόγους για τους οποίους έχει εγγραφεί στη λίστα μας και εμείς με τη σειρά μας, ως brand οφείλουμε να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε αυτό, δηλαδή την ικανοποίηση του, μέσω στοχευμένου και εξατομικευμένου περιεχομένου του οποίου θα του παρέχουμε.


Μια τυπική email λίστα συμπεριλαμβάνει άτομα τα οποία μπορεί να επικεντρώνονται στο επιμορφωτικό περιεχόμενο του newsletter μας και τα blogpost, άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για προϊοντικό και πωλησιακό  περιεχόμενο ή προσφορές κτλ.


Επομένως όταν το περιεχόμενο το οποίο τους προβάλλουμε δεν ανταποκρίνεται στα άμεσα ενδιαφέροντα τους και δεν προσθέτει αξία στην αλληλεπίδραση τους με το brand, υπάρχει σημαντική η πιθανότητα οι χρήστες να μην ανοίξουν το newsletter το οποίο τους έχουμε στείλει, να το διαγράψουν ή ακόμα και να απεγγραφούν  από τη λίστα μας.


Η παροχή εξατομικευμένου content, μας προστατεύει σε σημαντικό βαθμό από τέτοιες καταστάσεις κεντρίζοντας το ενδιαφέρον του χρήστη, αυξάνοντας το Customer Loyalty και  ενισχύοντας το brand awareness με τη δημιουργία ενός loyal fanbase που βελτιώνει τον κύκλο των πωλήσεων.
Το ειδικά προσαρμοσμένο content μένει χαραγμένο στη μνήμη του χρήστη ακόμα και για κάποια μελλοντική αγορά.

 

Ποια εργαλεία μας βοηθούν στο  Segmentation της Email λίστας μας;


Υπάρχουν πολλές αξιόλογες πλατφόρμες οι οποίες λειτουργούν ως σημαντικά εργαλεία στο email marketing και με την χρήση των οποίων μπορούμε  εύκολα να εφαρμόσουμε την στρατηγική μας αποτελεσματικά, ενώ παράλληλά να βεβαιωθούμε πως οι σωστοί πελάτες λαμβάνουν τo σωστό μήνυμα σε όλα τα touchpoints.
Κάποιες από αυτές τις  πλατφόρμες είναι: το Constant Contact, Mailchimp,  Drip, Sendinblue, AWeber, ConvertKit, GetResponse, ActiveCampaign, InfusionSoft, HubSpot.
Φυσικά, δεν αρκεί μόνο η χρήση των εργαλείων αυτών για τη σωστή τμηματοποίηση των email λιστών, βασικό άξονα αποτελεί η γνώση των αναγκών των πελατών που έχει χτίσει η εκάστοτε επιχείρηση σε βάθος χρόνου.

Ποια είναι λοιπόν τα πλεονεκτήματα του Newsletter Segmentation στην email λίστα μας;

Ένα βασικό πλεονέκτημα του Newsletter Segmentation είναι η βελτίωση της στόχευσης του κοινού, η οποία με τη σειρά της  συντελεί στην αύξηση του open & click through rate και των sales / leads.
Επομένως το newsletter segmentation, είναι πολύ χρήσιμο σε θέματα παράδοσης (φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας) λειτουργώντας επικουρικά στη βελτίωση του Deliverability rate.
Αυτό παρατηρείται καθώς μας επιτρέπει να παρέχουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο στους χρήστες μας, με αποτέλεσμα να έχουμε αυξημένα ποσοστά engagement & conversion rate.
Επίσης, όπως προαναφέρθηκε το segmentation είναι πολύ σημαντικό αν αντιμετωπίζουμε προβλήματα παράδοσης στο newsletter,   καθώς δύναται η δυνατότητα να λειτουργήσει με βάση το subscribers loyalty και το open rate.


Ποιες είναι οι Γενικές  παράμετροι του Segmentation της email list μας:
 

1.    Demographics/ Geographics

Με τον όρο Demographics, εννοούμε κάποια δημογραφικά στοιχεία του κοινού μας, όπως η ηλικία, το φύλο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, καθώς και ο τόπος κατοικίας-εργασίας κτλ.
Με βάση τα demographics μπορούμε να κάνουμε customize & target το κοινό το οποίο επιθυμούμε.
Σημαντικό στο κομμάτι αυτό είναι να λάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για το χρήστη κατά τη διαδικασία εγγραφής του με σκοπό την καλύτερη τμηματοποίηση του.


2.    Email Engagement

Κατά την τμηματοποίηση με βάση το Email Engagement, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο το Open rate & το Clickthrough rate.
Με βάση τα στατιστικά αυτά μπορούμε να κάνουμε customize το loyal και το inactive κοινό και να δημιουργήσουμε κάποια automated campaing με σκοπό να γίνουν active οι inactive users.
Παράλληλα μπορεί να γίνει στόχευση των active users με newsletter προϊοντικού περιεχομένου.

3.    Website Behaviour

Με βάση την user Behaviour, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αποστολή στοχευμένων μηνυμάτων σχετικά με τις σελίδες που έχει επισκεφτεί ο χρήστης.

4.    Volume-Purchase-Last Purchase and spend

Τμηματοποίηση με βάση το Last Purchase και κατηγοριοποίηση πελατών βάση:
•    Συχνούς Αγοραστές
•    Αγοραστές που έχουν πραγματοποιήσει μια μοναδική αγορά
•    Πελάτες που δεν έχουν πραγματοποιήσει αγορά

5.    Abandoned Shopping Cart

Ένα συχνό φαινόμενο στο E-commerce είναι τα εγκαταλειμμένα καλάθια. 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί retarget του πελάτη με call to action button ή μήνυμα.

6.    Personalize/ Marketing personas

Τμηματοποίηση μέσω της προσαρμογής ερωτήσεων εγγραφής μέσω email στο site και κατηγοριοποίηση με βάση τα marketing personas τα οποία έχουμε χτίσει στη marketing στρατηγική του brand μας.


Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε πως με βάση όλων όσων προαναφέρθηκαν, το newsletter segmentation, πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της email marketing στρατηγικής μας καθώς βάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο, το λιθαράκι του στην επιτυχία των email καμπανιών μας, δραστικά και αποτελεσματικά.


Παρέχει στοχευμένο digital marketing, μέσω της βαθύτερης κατανόησης των προτιμήσεων και των αναγκών  και της αποτελεσματικής κατανομής των πωλησιακών πόρων και του marketing.


Η ψηφιακή παρουσία του brand μας αναπτύσσεται, μέσω της βελτιστοποίησης των στοχοθετημένων δράσεων και την προσέλκυση των κατάλληλων πελατών με μεγιστοποίηση του cross/up selling.


Θα μπορούσαμε εύλογα να πούμε πως το newsletter segmentation, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη, πόσο μάλλον τις newsletter καμπάνιες μας,  λειτουργώντας σαν οδηγός, στη στόχευση του κοινού μας, καθώς σύμφωνα με έρευνες οι τμηματοποιημένες και στοχευμένες email καμπάνιες αντιπροσωπεύουν το 58% του συνολικού email ROI.

Επικοινωνήστε μαζί μας!